Entegre Yönetim Sistemi


 • Ağırlıklı olarak metal sanayi sektörlerine olmak üzere, çeşitli sektörlere özel makine ve parça üretim konusunda, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmak,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
 • Tabi olduğumuz tüm yasal ve standart şartları ile birlikte uygunluk yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmek,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı çevre etkilerini en aza indirerek kirliliği önlemek ve çevreyi korumak,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • İş güvenliği şartlarını sağlayarak iş kazalarının önüne geçmek,
 • Tedarikçilerimiz ile karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi artırmak.
 • En önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın motivasyonunu sağlamak ve sürekli eğitim yoluyla yeterliliklerinin gelişimine katkıda bulunmak,
 • Hedeflerimize ulaşmada ekip çalışmasını esas tutmak,